மாநில சுயாட்சி மாநாடு | மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு | HELLOCITYTV

வி.சி.க சார்பில் நடைபெற்ற மாநில சுயாட்சி மாநாட்டில் திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு

Thanks for watching these videos, hit like, subscribe our channel and yes don’t forget to share with you friends.

… to know more watch the full video & Stay tuned here for latest news updates..
Website: https://www.hellocity.tv
Like us on: https://www.facebook.com/hellocitynewsmedia
Subscribe: https://www.youtube.com/c/hellocitytv

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>