செய்தித்துளிகள்| உழவன் கு.செல்லமுத்து | Foreigners Protest with Tamil Farmer | HELLOCITY

தமிழக விவசாயிகள் சங்க தலைவர் சொல்லேர் உழவன் கு.செல்லமுத்து அவர்கள் உலக வர்த்தக அமைப்புக்கு எதிராக அரஜென்டினா தலைநகர் போனஸ் ஐரிசில்
12.12.2017 மாலை நடந்த போராட்டத்தில் தென்னமெரிக்க இளம் விவசாயிகளுடன் தமிழ் மொழியில் முழக்கமிடும் அற்புத காணொளி

(5148)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>